Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Petosen Apteekki (jäljempänä ”Apteekki”)

Jalkasenkatu 5,

70820 Kuopio

(017) 287 1800

verkkokauppa@petosenapteekki.fi

asiakaspalvelu@petosenapteekki.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Huttunen, farmaseutti

Rekisterin nimi

Petosen Apteekin verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Petosen Apteekin alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista säilytetään sähköisesti verkkopalvelussa 48 tuntia tilauksen jälkeen. Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakasrekisterin tiedot erilliseen suojattuun järjestelmään. Näitä tietoja säilytetään 12 kk tilauksen jälkeen.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisterin sisältämät tiedot säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterin tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita rekisterin sisältämiä tietoja voidaan poistaa, oikaista tai päivittää ottamalla yhteys rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.